POGOJI PRODAJE

Naše podjetje je vedno pozorno na ustrezno upravljanje z blagom v in iz podjetja, če pa kupec ni zadovoljen z naročilom lahko, kot je določeno po zakonu, izbere enostransko prekinitev pogodbenega razmerja s prodajalcem ter vrne blago.

Pravica do odstopa od pogodbe, kot je določeno s strani zakonodajalca, se lahko izvaja le v primeru prodajnih pogodb, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov med potrošnikom in prodajalcem.

Potrošnik lahko odstopi, brez kakršne koli utemeljitve in brez penalov, tako da pošlje prodajalcu pisno komunikacijo z dopisom z v roku 10ih delovnih dni od dneva dobave blaga ter je obvezan k takojšnji vrnitvi blago.

Rezervni deli, ki so povezani z varnostjo vozila, se lahko prodajajo le za dejavnosti v zvezi z zakonsko določenimi pogoji in podjetjem katera ustrezajo le tem.

Vrnitev in vračila https://www.autoricambiservice.com/reso