Servizio e Pratica di demolizione, radiazione, cancellazione pra ed autodemolizione auto.

Storitve in praksa demontaže, izbris, takse in razgradnje vozil.

Naše podjetje ima dovoljenje za neposredno oddajo P.R.A. formalnosti. Zato bomo z veseljem zagotovili neposreden razrez vozil ter izdali potrdilo o razrezu in lastništvu z dokumenti o izzvzemu iz obtoka ter razgradnje vozila (v skladu z določbami zakonskega odloka št. 22/97), kot dokumenti, za katere se upošteva prekinitev zavarovanja ter zahteva vračilo davka.

Po predhodnem dogovoru je možna dostava vozil na vaš naslov.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZBRIS VOZILA:

VOZILA, KJER JE LASTNIK FIZIČNA OSEBA:

  1. prvotna knjižica (če izgubljena poročilo izgube v originalu, če je vozio umaknjeno iz prometa s strani organo v original policijski zapisnik, kjer je razvidno, da je vozilo odstranjeno)
  2. Potrdilo o lastništvu ali dodatnem listu (če je original izgubljen potrdilo o izgubi dokumentov)
  3. Fotokopija osebne izkaznice ali veljavnega vozniškega dovoljenja.
  4. Kopija davčne številke

Scarica la dichiarazione sostitutiva atto notorietà

SLUŽBENIH VOZIL, KATERA SO PISANA NA DRUŠTVA, JAVNO UPRAVO, MINISTRSTVA, ŠOLE, OBČINE TER PODJETJA:

  1. prvotna knjižica (če izgubljena poročilo izgube v originalu, če je vozio umaknjeno iz prometa s strani organov original policijski zapisnik, kjer je razvidno, da je vozilo odstranjeno)
  2. Potrdilo o lastništvu ali dodatnem listu (če je original izgubljen potrdilo o izgubi dokumentov)
  3. Fotokopija osebne izkaznice ali veljavnega vozniškega dovoljenja.
  4. Pooblastilo zakonitega zastopnika za razgradnjo vozila
  5. fotocopia codice fiscale di tutti gli eredi aventi titolo
  6. Namestnega izjava potrdila zakonitega zastopnika